Cursussen

Op verzoek geef ik cursussen.

Cursussen vinden plaats in mijn cursusruimte of op lokatie.

De cursussen worden gegeven aan groepen, maar ook aan individuen. Neem vooral contact op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Sociale vaardigheden onderbouw

In de onderbouw van de basisschool is het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met emoties. Emoties die zij zelf ervaren kunnen voor hen zelf vreemd zijn of zelfs paniekreacties uitlokken. Een bijkomend probleem is dat de kinderen  emoties van hun leeftijdsgenootjes niet begrijpen.

Bij het spelen met anderen willen kinderen met autisme het spel zelf bepalen of afdwingen. Als kinderen leren emoties te herkennen van anderen, kunnen zij hun gedrag aanpassen.

Het doel van de cursus is het (h)erkennen van emoties bij henzelf en bij anderen. Kinderen kunnen het geleerde over emoties al toepassen in de praktijk. Woede- aanvallen zijn verminderd.

De werkwijze is passend en leuk voor kinderen. Ik teken veel samen met de kinderen, we lezen boekjes en doen spelletjes.

Ik zorg ervoor dat leerkrachten en andere professionals op de hoogte zijn.

Sociale vaardigheden bovenbouw

In de bovenbouw zijn  kinderen, rond de leeftijd van 8 a 9 jaar zich meer bewust van de omgeving. Er verandert iets. Kinderen worden “stoer” of kunnen zich anders voordoen.

Het doel van deze cursus is om veel en gedetailleerd uitleg te geven over gedrag. De kinderen in de cursus leer ik zichzelf te blijven en leer ik  een stevig zelfbeeld te schrijven.

Ik geef veel praktische oplossingen over bijvoorbeeld: “wat te doen als je niet mee mag spelen”.

De werkwijze volgt steeds dezelfde structuur. Ik daag de leerlingen uit om het toe te passen op hun eigen wijze. Vaak lukt dat ook!

Wie ben ik?

In de bovenbouw, zeker in groep 7 a 8 merken kinderen dat ze anders zijn. Kinderen met autisme hebben het idee dat ze leeftijdgenootjes niet begrijpen of andersom.

Dan is het handig om een psycho-educatie cursus aan te bieden. Het doel van deze cursus is om nader uitleg te geven over hun diagnose, autisme. Ook bij de faalangstcursus is psycho-educatie een onderdeel.

Na een uitgebreide les over autisme, verken ik samen met de leerling wat de diagnose betekent voor hem of haar. Belangrijk is ook te noemen wat de positieve kanten zijn van autisme.

Na de cursus staat de leerling stevig  in zijn of haar schoenen en hebben meer zelfvertrouwen.

Leren omgaan met prestatiedruk

Kinderen met faalangst presteren minder dan zij kunnen. Het kan zijn dat ze minder goede cijfers halen dan je zou verwachten. Maar het kan ook zijn dat ze faalangstig zijn bij leeftijdgenootjes. Ze komen “niet goed uit de verf” in de omgang.

Een belangrijk kenmerk is dat zij negatief denken en last kunnen hebben van lichamelijke problemen. Bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn.

Faalangst kan goed worden behandeld. Het doel van de training is dat zij leren omgaan met faalangst. Ze horen veel tips en worden uitgedaagd om deze in de praktijk te proberen. Vaak worden de adviezen een onderdeel van hun eigen aanpak van faalangst.

Onderdelen van de training zijn:

  • positief denken;
  • goed plannen;
  • ontspannen.

Oudertraining

Voor ouders met kinderen met zorgen is het belangrijk om eerst de problemen die zij ervaren goed te omschrijven. Ik kan u daarbij helpen. In korte tijd kan ik u helpen met verschillende vormen van hulp en ondersteuning.

Bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking is het van belang om de omgeving helder en duidelijk te maken. Aan de hand van de volgende pijlers maal ik de omgeving voor uw kind helder: duidelijkheid in tijd, ruimte, begeleiding en in materialen (en speelgoed, cognitieve spellen).

Voor kinderen met autisme binnen het regulier onderwijs maak ik plannen en ben ik aanwezig bij bijvoorbeeld schoolgesprekken.

Wilt u weten of 1 van deze cursussen bij u of uw kind past? Neem direct contact op.