Deskundigheidsbevordering

Wanneer er kinderen of volwassenen wonen, leren of spelen in uw organisatie moet de omgeving worden aangepast. Pas dan kunnen mensen met autisme zich ontwikkelen.

Voor faalangst geldt dat de begeleiding van leerlingen met faalangst kan worden aangepast zodat leerlingen beter kunnen presteren.

Over beide problemen, autisme en faalangst, kan ik u adviseren. Ik kan een algemene lezing geven autisme, met daarbij de ontstaanswijze en de manier waarop het probleem te signaleren is.

Ik vind het uitdagender en meer zinvol om concreet op uw situatie in te gaan. Het direct kunnen toepassen van adviezen en het verder gaan op wat goed gaat, is dan onderwerp van gesprek.

Bij individueel advies voor professionals is het uitgebreid en gedetailleerd brainstormen over de huidige situatie en het toekomstplan, bijvoorbeeld passend onderwijs, een onderwerp van gesprek.

Alle werkvormen “tussen een lezing en individueel advies”  zijn te realiseren. Neem gerust contact op over uw vraag!

Laat me weten wat er in uw organisatie speelt en ik vertel u vrijblijvend over de oplossingen die ik zie.