Individuele behandeling

Behandeling voor kinderen

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking zie ik wekelijks. De behandeling is een positieve mix van spelletjes, cognitieve werkjes en sociale vaardigheden. De behandeling sluit precies aan bij de beleving van uw kind. Het is leuk, gezellig en uw kind leert taakjes af te maken en een praatje te maken op zijn of haar niveau. Omdat ik uw kind wekelijks zie, kan ik u optimaal helpen bij beslissingen over zorg, onderwijs en behandelingen. Ook signaleer ik samen met u probleem gedrag in een vroeg stadium.

Na een training voor kinderen met autisme, kan langdurige behandeling nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de overgang van onderbouw naar bovenbouw op de basisschool. Of het wekelijks doornemen van de dagelijkse gang van zaken is nodig.

Voor ouders

Kinderen met autisme hebben blijvend zorg nodig. De intensiteit van problemen verandert, maar aandacht blijft nodig.

Regelmatig een goed gesprek over zorg, onderwijs en probleemgedrag helpt om gedrag van uw kind te plaatsen. Het helpt om gedrag aan te pakken en door te gaan. Maar het kan ook helpen om niet continu (in gedachte) met zorgen bezig te zijn.

Voor jong volwassenen

De individuele behandeling wordt tegenwoordig vaak levensloopbegeleiding genoemd. Voor jongvolwassenen met autisme is het doel vaak om een school af te maken en om een passend werk te vinden.

Voor volwassenen

De individuele behandeling bij volwassenen wordt ook wel levensloopbegeleiding genoemd.

Het doel van begeleiding is om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Het nemen van beslissingen blijft lastig, maar binnen een structuur is het zeker mogelijk. Vaak zijn onderwerpen van gesprek het onderhouden van vriendschappen, een vrije tijdsbesteding, veranderingen op werk.

Wat zegt een ouder over de werkwijze van Petra?

Contact met Petra over of haar behandeling een oplossing kan bieden in uw specifieke situatie?