Leerlingbegeleiding

Alle cursussen kunnen ook op locatie worden gegeven. Het grote voordeel van begeleiding op school is dat concrete adviezen naar leerkrachten gelijk oplopen met de begeleiding. Adviezen moeten concreet en uniek afgestemd worden op de leerling met een autismespectrumstoornis.

Een vaak vergeten aspect is het gesprek met de leerling over aanpassingen. Soms staan persoonlijke wensen van leerlingen lijnrecht tegenover de basisregels van autisme. Het perspectief van professionals en leerlingen kan verschillen.

Ouders van kinderen met autisme moeten worden betrokken in het onderwijsproces. Kinderen willen thuis weten wat er op school gaat gebeuren. Als ouders goed op de hoogte zijn van activiteiten op school, kunnen ouders dat thuis duidelijk met zekerheid zeggen tegen hun kind. Dat heeft als gevolg dat kinderen zeker naar school lopen. Dit komt hun schoolprestaties en schoolwelbevinden ten goede.

In het kader van Passend Onderwijs kan ik een mix bieden van leerlingbegeleiding en deskundigheidsbevordering voor uw school.

Neem contact en maak een afspraak om te onderzoeken hoe het passend onderwijs in uw organisatie verder te ontwikkelen.