Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding bij (jong) volwassenen

Autisme is een levenslange stoornis. Autisme dringt door op elk levensgebied, bijvoorbeeld werk, relaties en vrije tijdsbesteding.

Problemen op een van deze gebieden komen bij elke fase anders tot uiting. Het is een puzzel om het probleem gedetailleerd en goed te omschrijven. Deze omschrijving van het probleem is belangrijk om te komen tot een goede oplossing. Het autisme komt in beeld om de problemen en de goede kanten te bekijken in het perspectief van uw situatie.

Elke bijeenkomst heeft een vast aantal te bespreken punten: de agenda.

Voor problemen zoek ik samen met u concrete oplossingen. Een oplossing kan zijn dat ik u help te zoeken naar een passende opleiding. Ik maak een haalbaar stappenplan om uw doel te bereiken.

Het doel van de begeleiding is dat u optimaal functioneert in de maatschappij. En dat u de regie over uw leven in handen heeft.

De frequentie van de begeleiding is flexibel. Als het goed gaat, zien we elkaar minder vaak.

Kan ik iets voor u betekenen? Bel of mail me en we maken vrijblijvend kennis.