Particulieren

Petra biedt veel voor mensen die begeleiding nodig hebben.

Individuele therapie

Voor volwassenen en kinderen.

De therapie is een effectieve vorm van in gesprek gaan met mensen die steeds meer wordt gebruikt. De therapie gaat ervan uit de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan.

Problemen worden niet aan de cliënt zelf toegeschreven, maar aan de wijze waarop hij zij de werkelijkheid creëert. Door deze werkelijkheid te analyseren en bij te stellen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten.

Het is een effectieve manier om o.a. pestproblematiek aan te pakken en om steviger in het leven te komen te staan.

Meer weten over individuele therapie? Neem vooral contact op met Petra.

Individuele begeleiding bij kinderen

Samen met ouders bespreek ik eerst de zorg. Gedetailleerd ga ik in op het gedrag van uw kind. Onderwerpen van gesprek zijn: goede kwaliteiten, gedrag op school, sport-activiteiten, probleemgedrag en wanneer het gedrag plaatsvindt.

In een plan van aanpak kan ik onder meer een training verzorgen om het probleemgedrag aan te pakken.

Het kan ook dat langdurige begeleiding beter past. Doelen bij deze individuele begeleiding zijn gericht op het stimuleren van de algehele ontwikkeling van uw kind. Een ander doel dat hierbij past is het bijhouden van de ontwikkeling en zorg dragen dat probleemgedrag niet verergert. Bijvoorbeeld bijeen verstandelijke beperking of autisme.

Een heel groot voordeel van deze continue begeleiding is dat ik problemen signaleer en dat ik samen met ouders problemen kan aanpakken. Een ander voordeel is dat ik de kinderen goed leer kennen.

Meer weten over individuele begeleiding?

PGB ondersteuning

De SVB (sociale verzekeringsbank) verzorgt de financiën van de pgb’s. Bij wijkteams kunnen pgb’s worden aangevraagd in de vorm van een zorg en – budgetplan. Ik vind het een goede zaak dat er een helder plan op tafel komt over hoe u de zorg voor uzelf of voor uw kind zou willen invullen.

Ik help u om een gedetailleerd plan te maken over uw situatie, over gedragsproblemen en over te behalen doelen. Ik verzorg evaluaties en bekijk met u of zorg nodig blijft of minder kan.

Meer weten over PGB ondersteuning?