Professionals

Wijkteams

individuele behandeling

Voor wijkteams kan ik individuele behandeling bieden voor kinderen en (jong) volwassenen met autisme. De specialistische behandeling heeft als doel om mensen in de maatschappij te laten functioneren. Onderwerp van gesprek zijn onder andere het bieden van structuur. Ook belangrijk is het aanleggen van netwerken voor mensen met autisme. Het op eigen wijze aansluiten bij maatschappelijke structuren zorgt ervoor dat mensen met autisme optimaal kunnen functioneren naar eigen mogelijkheden.

Belangrijk voor ouders van kinderen met autisme is goede voorlichting en psycho-educatie. Ouders behouden het zelfvertrouwen in de eigen opvoeding voor hun kinderen. De draagkracht wordt vergroot zodat zij hun kind optimaal kunnen opvoeden en stimuleren.

Meer weten over individuele behandeling?

Advies voor de gezinscoaches

Omdat de zorg voor kinderen en volwassenen specialistisch is, is het belangrijk de juiste pedagogische lijn te volgen. Ik kan adviseren wat nodig is, en ook belangrijk: Welke behandeling of begeleiding niet nodig is.

Meer weten over advies voor professionals?

Samenwerking

Ik werk samen met GGZ instellingen. In Rotterdam zijn dat onder andere de instellingen: Yulius, de SARR, Lucertis. Als de behandeling is afgerond, kan ik de begeleiding overnemen. Het liefst met een overdracht waarbij ouders of volwassenen aanwezig zijn.