Professionals

Wijkteams

individuele begeleiding

Voor wijkteams kan ik individuele begeleiding bieden voor kinderen en (jong) volwassenen met autisme. De specialistische begeleiding heeft als doel om mensen in de maatschappij te laten functioneren. Onderwerp van gesprek zijn onder andere het bieden van structuur. Ook belangrijk is het aanleggen van netwerken voor mensen met autisme. Het op eigen wijze aansluiten bij maatschappelijke structuren zorgt ervoor dat mensen met autisme optimaal kunnen functioneren naar eigen mogelijkheden.

Belangrijk voor ouders van kinderen met autisme is goede voorlichting en psycho-educatie. Ouders behouden het zelfvertrouwen in de eigen opvoeding voor hun kinderen. De draagkracht wordt vergroot zodat zij hun kind optimaal kunnen opvoeden en stimuleren.

Meer weten over individuele begeleiding?

Advies voor de gezinscoaches

Omdat de zorg voor kinderen en volwassenen specialistisch is, is het belangrijk de juiste pedagogische lijn te volgen. Ik kan adviseren wat nodig is, en ook belangrijk: Welke behandeling of begeleiding niet nodig is.

Meer weten over advies voor professionals?

Onderwijs

advies voor leerkrachten    

Ik kan concreet advies geven over leerlingen  met autisme. Hoe kan de begeleiding in uw klas worden vorm gegeven? Op welke manier haalt de leerling de beste resultaten.

Meer weten over advies voor leerkrachten?

leerlingbegeleiding

Alle cursussen kunnen ook individueel op school worden gegeven. De samenwerking tussen ouders, leerkrachten en intern begeleiders is belangrijk. Vaak is het gedrag van school en thuis verschillend. Thuis kunnen er woede-aanvallen zijn ten gevolge van opgekropte frustraties van de dag.

Voor middelbare scholen is goed te weten dat ik schoolbegeleiding bied. Aan het begin van de middelbare school is het erg wennen. Het plannen van huiswerk, maar ook het maken van gezamenlijke opdrachten, het maken van een boekverslag en het maken van een presentatie kunnen moeilijkheden opleveren. Een korte training is mogelijk met specifieke doelen, maar ook een langere begeleiding, bijvoorbeeld 1 keer in de twee weken is mogelijk. Dan worden de onderwerpen van de begeleiding wat breder getrokken: Schoolbegeleiding waarbij veel geleerd wordt over de pubertijd, leeftijdgenoten, vrije tijdsbesteding en andere onderwerpen.

Meer weten over leerlingbegeleiding?

Samenwerking

Ik werk samen met GGZ instellingen. In Rotterdam zijn dat onder andere de instellingen: Yulius, de SARR, Lucertis. Als de behandeling is afgerond, kan ik de begeleiding overnemen. Het liefst met een overdracht waarbij ouders of volwassenen aanwezig zijn.