Vergoedingen

Mijn tarief

Mijn tarief is € 80,00 per uur.

Er is een contract met regio Midden Holland voor jeugdhulp en behandeling gedragswetenschapper.

Therapie:

  • Voor individuele psychologische behandelingen word ik via aanvullende verzekeringen vergoed (zie dit overzicht)
  • Particulier

Levensloopbegeleiding

Voor levensloopbegeleiding bij ontwikkelingsstoornissen zijn meerdere mogelijkheden:

  • Via het persoonsgebonden budget ovv. specialistische begeleiding
  • Particulier

Ik word altijd via het PGB vergoed.

Abonnement

Per kwartaal 150 euro om altijd te kunnen overleggen, of in ieder geval 1 keer per maand telefonisch overleg met een mail na het gesprek voor een samenvatting, tips en adviezen die tijdens het gesprek naar voren kwamen. Dit is vaak een idee voor problemen die langdurig zijn of heftig zijn geweest.

Maak direct een afspraak met Petra