010 - 207 1136 post@petralahr.nl

Levensloopbehandeling

Levensloopbegeleiding benoem ik apart, omdat dit anders is dan de individuele therapie. Verschil is dat het bij de individuele therapie om een van te voren afgesproken aantal sessies gaat, terwijl levensloopbegeleiding duurt zolang het nodig is en zolang onze begeleiding als toegevoegde waarde wordt ervaren.

Het gaat bij levensloopbegeleiding dus om langdurige begeleiding/behandeling. Meestal gaat om mensen met psychiatrische problematiek, zoals autisme. Het betreft zowel kinderen als (jong) volwassenen.

Deze vorm van begeleiding is bedoeld om allerlei soorten problemen die je in het leven van alledag tegenkomt, te helpen oplossen. Dat doen we door iemand in het dagelijks leven te ondersteunen, en dat leven te helpen ordenenen structureren.

Locatie

De begeleiding en behandeling vinden plaats op het kantoor in Rotterdam Ommoord. Sommige trajecten zullen plaatsvinden op school of aan huis.

Digitale sessies zijn zeker ook mogelijk. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problematiek kan het zelfs rustiger zijn om “digitaal”af te spreken, telefonisch of via een teams.