Concreet op hoog niveau

Praktische begeleiding door Orthopedagoog Petra Lahr.

 

Bij autisme, faalangst, pesten, verstandelijke beperking, epilepsie.

Particulieren

Voor volwassenen of voor ouders.

Ouders en volwassenen ondersteun ik door samen een plan van aanpak te maken.
Volwassenen begeleid ik bij het zelfstandig en georganiseerd beslissingen nemen. Ik bied structuur in het dagelijks leven.
Kinderen help ik samen met hun ouders. Problemen worden opgelost, zijn onder controle, of worden minder.

Alles voor particulieren
Professionals

Wijkteams en instellingen.

Vragen over autisme en in het (passend) onderwijs? Een jaarlijks pedagogisch plan van aanpak voor uw wijkteam? Advies of klankbord voor casemanagers of gezinscoaches? Ik kan helpen.

Alles voor professionals

Als de behandeling stopt, begeleid ik je verder.

autisme

Interactie-problemen, communicatie- stoornissen, claimend en rigide gedrag.

De begeleiding is gebaseerd op het behalen van een concreet doel. Elk gesprek volgt dezelfde structuur en opbouw.
Door deze concrete aanpak worden stappen gemaakt, beslissingen genomen. Ook al blijven de problemen bestaan, zij zijn hanteerbaar geworden.

faalangst

Zenuwen, spanning, hoofdpijn horen bij faalangst.

Mijn training ‘ Eerste hulp bij faalangst’ pakt faalangst aan. In vijf bijeenkomsten moeten leerlingen de zenuwen onder controle krijgen. De prestaties bij repetities en tentamens worden beter.
Leerlingen kunnen zich na de training beter handhaven tussen leeftijdgenoten.
Zenuwen blijven bestaan, maar helpen na de training mee aan een beter resultaat en welbevinden.

pesten

Angst, weinig zelfvertrouwen en met tegenzin naar school. Pesten gebeurt en is allesomvattend.

Ik probeer de kinderen en (jong) volwassenen zo ver te krijgen dat ze eerst naar de situatie kunnen kijken. Het helpt om het verhaal op te schrijven of te tekenen.

Dan kan het gedrag veranderen. Een stevig zelfbeeld neerzetten en onafhankelijk worden van de groep of klas. Kiezen voor eigen keuzes.

epilepsie

De zorg en de invloed van epilepsie is indringend.

Ik probeer ouders te ondersteunen zodat zij hun kinderen optimaal kunnen stimuleren. Tijdens de begeleiding is er ook aandacht voor de broers en zussen.

Ik maak alles bespreekbaar, ook door gesprekken over frustraties, schaamte.

Behandeling

Advies

Training

PGB ondersteuning

Van levensloopbegeleiding tot deskundigheidsbevordering.

bekijk al het aanbod
wijkteams

Ik begeleid kinderen en hun ouders  en maak een plan van aanpak. De pedagogische aanpak is duidelijk, keuzes over scholen kunnen worden gemaakt.

Ik adviseer casemanagers, gezinscoaches over autismespectrumstoornissen. Vanuit de praktijk coachen van gezinsbegeleiders betekent steeds meer begrip voor autisme in de wijk.

 

ouders

Voor ouders betekent een kind met een stoornis een alles overheersende zorg. Het heeft invloed op alle aspecten van het leven.

Ik ben een gesprekspartner voor het kind met de zorgen en voor het gehele gezinsleven.

De gesprekken helpen om verder te gaan, om beslissingen te nemen en om keuzes te maken.

volwassenen

Levensloopbegeleiding.

Het doel van de begeleiding is het leren leven met autisme. Het gaat om het opbouwen van een zelfstandig leven.

Ik zoek samen oplossingen voor problemen, op zoek naar een volwaardige weekinvulling. Met voldoende inspanning en uitdaging die passend is voor de mensen met autisme.

kinderen

Ik help kinderen met het oplossen van problemen.

Ik geef korte cursussen die ze nodig hebben om verder te gaan en de wereld een beetje beter te snappen. Per leeftijd is er een cursus die past bij de beleving van de kinderen.

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking geef ik speltherapie. Een opmaat gemaakte therapie die de ontwikkeling stimuleert.

Petra Lahr, de orthopedagoog die van aanpakken weet.

Klanten over Petra

Lees hier de complete ervaring van deze klanten.

Kansen zien

Gedragsproblemen vragen om creatieve concrete oplossingen. Kansen liggen bij de begeleiding en in het stimuleren wat al goed gaat!

Concreet.

De oplossingen bedenk ik samen met ouders en betrokkenen. Deze kunnen gelijk in praktijk worden gebracht.

Deskundig.

Mijn opleidingen, HBO Verpleegkunde en Orthopedagogiek zijn een goede combinatie voor het aanpakken van problemen.

Ervaring.

Ik heb al 20 jaar ervaring met ontwikkelingsproblemen waardoor ik praktische kennis heb om ouders te helpen.

Positief.

Ik zie altijd kansen, hoe klein de mogelijkheden zijn. Ik zie vooruitgang en ik observeer wat kinderen laten zien aan nieuwe vaardigheden.

Aanpakken!

Ik maak er wat van met ouders, met volwassenen en met kinderen.

Loop niet door met uw vragen maar stel ze.

Weten of Petra u, uw kind of uw leerling kan helpen?

Neem contact!