010 - 207 1136 post@petralahr.nl

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding gaat bijna altijd samen met de individuele behandeling van het kind/de jongere. Met elkaar praten over de ontwikkeling van het kind/de jongere is belangrijk om nieuwe inzichten te krijgen en samen nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Er zijn ook ouders die naar de praktijk komen zonder dat hun kinderen in behandeling zijn. Ook in deze sessies gaat het om zoeken naar een nieuw perspectief en het nader bekijken van gedragspatronen thuis. De (kritische) vragen die we stellen, leiden bij de meeste ouders tot nadenken, waardoor er vrijwel altijd nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan die de gezinssituatie en het gedrag van het kind/de jongere positief beinvloeden.

Locatie

De begeleiding en behandeling vinden plaats op het kantoor in Rotterdam Ommoord. Sommige trajecten zullen plaatsvinden op school of aan huis.

Digitale sessies zijn zeker ook mogelijk. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problematiek kan het zelfs rustiger zijn om “digitaal”af te spreken, telefonisch of via een teams.