010 - 207 1136 post@petralahr.nl

Klachten

Wegwijzer bij klachten

Bij Petra Lahr zetten alle medewerkers zich in voor goede kwaliteit hulpverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Dan willen wij graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. 

Wij vragen u eerst uw klacht met de betreffende hulpverlener en/of met Petra Lahr zelf te bespreken.   

Mocht u na dit gesprek of meerdere gesprekken toch het gevoel hebben dat de klacht niet verholpen is, kunt u contact opnemen met de verwijzers. Meestal zijn dat de consulenten van de wijkteam.  

Woont u in Rotterdam? Dan is er ook een meldpunt waar u signalen en klachten kunt bespreken:
Meldpunt JeugdHulp Rotterdam


Onafhankelijke geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 is per wet geregeld dat elke zorgaanbieder een onafhankelijke klachtencommissie heeft. Deze wet heet de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillencommissie.

In onze praktijk is de klachtenprocedure voor de praktijkhouder Petra Lahr geregeld bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de NFG.
Via de volgende link kan u zien wat de stappen bij klachten zijn:
NFG – niet tevreden over je hulpverlener?   

Als u door één van onze andere hulpverleners bent behandeld, kunt u bij de praktijkhouder Petra Lahr terecht om uw klacht te bespreken. Ook kunt u bij Petra direct om de link vragen naar de klachtenprocedure van de betreffende hulpverlener.

Download hier de PDF versie van de klachtenregeling.