010 - 207 1136 post@petralahr.nl

Klachtenprotocol

Praktijk Petra Lahr heeft een klachtenregeling.
Er zijn meer mogelijkheden om uw klachten te bespreken met verschillende partijen.

Wij hopen uiteraard dat u eerst met ons contact opneemt om te bespreken wat er aan de hand is. Mogelijk kan u, als de klacht niet is verholpen na een gesprek met ons, contact opnemen met de verwijzers. Vaak zijn dat de wijkteam consulenten.

Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg, moet er een onafhankelijke klachtenfunctionaris zijn. Dit is geregeld via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en u kan deze via de volgende link bereiken:
Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

In Rotterdam is er een meldpunt waar u signalen en klachten kunt bespreken:
Meldpunt JeugdHulp Rotterdam

Download hier de PDF versie van het klachtenprotocol.