010 - 207 1136 post@petralahr.nl

Individuele behandeling

De individuele behandeling is een traject waarbij we samen met het kind, de jongere of jong volwassene gedurende een van te voren afgesproken aantal sessies bespreken wat er aan de hand. En op zoek gaan naar kansen, oplossingen en mogelijkheden.

Werkwijze

Het traject start altijd met een kennismakingsgesprek. De informatie en problemen die we horen, verwerken we in een een analyse Vanuit onze kennis en 25 jaar lange praktijkervaring als orthopedagoog, komen we dan vrijwel altijd tot een nieuw perspectief met mogelijkheden waarmee we aan de slag kunnen.

In het vervolggesprek met ouders en kind bespreken we deze mogelijkheden en bepalen we gezamenlijk wat het meeste aanspreekt en ook praktisch haalbaar is, om de ontwikkeling van het kind verder te stimuleren. Er zijn vaak meer kansen en mogelijkheden dan gedacht en soms zijn die ook heel simpel.

Sessies

De sessies met jongeren en jongvolwassenen zijn zowel gericht op het ondersteunen van een positieve gedragsverandering bij de jongere/jongvolwassene zelf, als op het bespreekbaar maken van veranderingen in diens omgeving. Er is immers een constante wisselwerking tussen de jongere/jongvolwassene en zijn/haar omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerkrachten, ouders, maar bijvoorbeeld ook aan de trainer of coach tijdens het sporten, of de muziekleraar. Hun gedrag heeft grote invloed op het gedrag van de jongere/jongvolwassene; ze beïnvloeden elkaar in positieve of negatieve zin.

Behandeling

In onze behandeling is een belangrijk uitgangspunt om altijd goed te bekijken in hoeverre ‘het probleem’ echt een probleem is of past bij de levensfase of (sociale) ontwikkelingsleeftijd van het kind/de jongere. “Past het geschetste beeld bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind?” is een vraag die blijvend belangrijk is, om de goede vervolgstap te kunnen zetten en onnodig diagnosticeren en problematiseren te voorkomen.

In mijn praktijk hebben we veel ervaring met kinderen en jongeren die tegen problemen aanlopen omdat ze gepest worden, (mogelijk) autisme hebben of adhd, faalangstig zijn en/of moeite hebben met sociale vaardigheden. We stellen geen diagnoses maar brengen de problemen en ondersteuningsbehoeften in beeld. Dit kan worden omschreven als handelingsgerichte diagnostiek.

Locatie

De begeleiding en behandeling vinden plaats op het kantoor in Rotterdam Ommoord. Sommige trajecten zullen plaatsvinden op school of aan huis.

Digitale sessies zijn zeker ook mogelijk. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problematiek kan het zelfs rustiger zijn om “digitaal”af te spreken, telefonisch of via een teams.